Обратно към ЦРЧР

Резултати от Конкурс за ученическа разработка на тема: „Моето устойчиво развитие. Моят живот.“

авг. 27, 2021

Уважеми посетители,

В обявения конкурс получихме редица разработки, свързани с тревожната тема за климатичните промени, настъпващи по нашата планета в резултат на съвременния начин на живот и на дейността на човечеството. Чрез подготвените от вас текстове вие представихте оригинален подход към тази значима и тревожна тема, на която светът все още не е обърнал достатъчно внимание. Всички ваши материали са резултат и от своя страна провокират размисъл за значимостта на всяко действие или бездействие на човека. Провокират също готовност за промяна и за ангажираност, за заемане на позицията на Защитници на нашата планета.
Разработените от вас текстове са придружени от интересни снимкови и видеоматериали, както и от интересно подготвени презентации.

Благодарим на всички участници за големия интерес и старанието. Високо оценяваме вашите усилия!

Тук може да намерите и победителите от конкурса!