Обратно към ЦРЧР

Обществена консултация: проект на модел за цифрови информационни данни

авг. 5, 2019

Уважаеми посетители,

Европейската комисия разработва инфраструктура за цифрови идентификационни данни – набор от инструменти, услуги и софтуер за подпомагане на издаването на автентични, удостоверени цифрови идентификационни данни (като квалификация за всички нива на образование, както и други учебни постижения) в цяла Европа.

Цифровите идентификационни данни могат да повишат ефективността и преносимостта на квалификациите и уменията между държавите. Те ще намалят административната тежест за гражданите, доставчиците на обучение и бизнеса; ще намалят измамите с данни; ще овластят гражданите да притежават и контролират собствените си данни; ще допринесат за дигитализацията на правителствените процеси. Комисията има за цел да предостави набор от инструменти, услуги и софтуер, които да превърнат цифровите идентификационни данни в реалност.

Инфраструктурата се разработва като част от новата Europass рамка за подкрепа на прозрачността на уменията и квалификациите в Европа, и ще бъде достъпна за използване от всички участници в процесите по придобиване на умения и квалификации чрез образование и обучение.

Модел на данни

 Европейската комисия разработи проект на модел за данни за учебен акредитив. Проектният модел на данни вече е достъпен за консултация до края на 2019 г.

Моделът на данните има за цел да обхване резултатите от всяко формално, неформално и информално обучение в цяла Европа. Той е предназначен да предоставя единен формат за описание на сертификати за присъствие, резултати от изпити, степени и дипломи, приложения към дипломи, професионални сертификати, препоръки от работодатели и всякакъв друг вид атестации, свързани с ученето.

Консултацията е стартирана едновременно на две платформи, за да достигнете до широка група заинтересовани страни, а вашите отзиви са добре дошли до края на 2019 г. чрез всяка от двете:

За допълнителна информация относно цифровите идентификационни данни и проекта Europass, моля, посетете: https://ec.europa.eu/futurium/en/europass