Обратно към ЦРЧР

Нови възможности на платформата Европас!

окт. 21, 2021
  • Европас инструмент за самооценка на цифровите умения (Europass Digital skills Self-Assessment Tool – Dig SAT) – Потребителите вече могат да тестват своите дигитални умения, за да разберат по-добре нивото си на дигитална компетентност, да го запишат в своя Европас профил и автобиография, както и да надградят допълнително своите дигитални умения. Тестът отнема около 25 минути и съчетава въпроси за саморефлексия, знания и умения за представяне. При приключване на теста потребителите получават резултатите от него, които описват нивото им на дигитална компетентност. Ако са регистрирани и влезли в платформата Европас, резултатите от тях се съхраняват в „Моите умения“. Потребителите могат също да изтеглят информацията в PDF формат. Освен това Новият инструмент DIG SAT е снабден с информационни и обучителни материали, които предлагат съвети за това как потребителите биха могли да подобрят своите дигитални умения, съобразно текущото им ниво.
  • Мениджър на приложения – Инструментът дава възможност на потребителите да създават своя формуляр за кандидатстване за работа или курс и да проследят процеса при неговото подготвяне. По -конкретно той помага на потребителите да съберат и подготвят на едно място всички необходими документи за съответната позиция, за която кандидатстват. Такива документи могат да бъдат профили или автобиографии, мотивационни писма, дипломи и сертификати и др. Потребителите имат възможност да свалят вече попълнения формуляр за кандидатстване за работа или курс, заедно с всички приложени документи в различен формат – като PDF или като споделят URL адреса от приложението. Потребителите имат възможността да запазват всичката информация за отделните кандидатствания за работа или курс и по всяко време да добавят и редактират наличната информация.
  • Нов модел CV и мотивационно писмо – Европас вече има нов четвърти модел за CV и мотивационно писмо, предлагащ по -голям избор на потребителите!
  • Персонализиране на автобиографията и мотивационното писмо. Потребителите могат да променят или избират цвета на дизайна на предпочитания от тях модел на CV или мотивационно писмо, като по този начин се предлагат повече възможности за персонализиране. Потребителите могат също да променят размера на шрифта на своята автобиография или мотивационно писмо, като възможностите са: малък, среден, голям (по подразбиране в платформата ще стои среден).
  • Опция за предотвратяване на загуба на данни при създаването на автобиография. Опцията вече е достъпна за всички потребители. До този момент платформата Европас даваше възможност на регистрираните потребители да възобновят работата си при създаването на автобиография, ако процесът е бил прекъснат и ако са направили това в рамките на 48 часа. В новото Европас приложение всички потребители (и тези, които нямат регистрация) ще могат да направят същото – когато прекъсват работата си по създаването на автобиография, информацията им се съхранява в продължение на 48 часа. По този начин имат възможност да продължат работата си по съставяне или редактиране на автобиографията си.
  • Достъпна е възможност за предотвратяване загубата на информация при създаването на Мотивационно писмо – С новата версия, потребителите (регистрираните и нерегистрираните) вече могат да продължат работата си, когато създават Мотивационно писмо, ако процесът е бил прекъснат и ако са направили това в рамките на 48 часа
  • Европас Цифрови удостоверения – Европас цифровите удостоверения ще получат визуално обновление, като интерфейсът ще бъде преведен на всички езици на страните от ЕС. Ще бъде подобрена ползваемостта, ще бъде въведена поддръжка за мобилни устройства и ще бъдат направени подобрения във визуализацията на резултатите от ученето. При експортиране на удостоверение, потребителите ще могат да сканират QR код, за да проверят валидността им. Ще се поддържат нови видове удостоверения, като приложения към диплома и акредитирани удостоверения, издавани от висши училища. В допълнение, значително подобряваме взаимодействието с други системи, като предоставяме отворен код на софтуера ни, така че да може да бъде лесно инсталиран на място от образователните институции. Също така, въвеждаме проверими удостоверения, посредством поддръжка за JSON и стартираме версия 3.0 на Европейския Образователен Модел.