Обратно към ЦРЧР

Над 80 представители на сектор Професионално образование и обучение взеха участие в регионален семинар в гр. Стара Загора

юни 13, 2024

На 06 юни 2024г. в гр. Стара Загора, с изключителен успех и посещаемост, се проведе регионално събитие на тема: „Готови ли сме за бъдеща кариера?“. То бе организирано от екипи на Европас България, Еврогайдънс България и Национален експертен екип по ПОО в България. Любезен домакин бе ръководството и екипът на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” – Стара Загора със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Над 80 представителя на сектора на Професионално образование и обучение проявиха интерес към събитието, в това число учители, директори и ученици от професионални гимназии от града.

Събитието бе открито от екип на ЦРЧР в лицето на г-жа Мария Иванова-Пиндин – Ръководител на Национален експертен екип по ПОО и главен експерт, както и от г-жа Цветомира Златева – експерт дейност „Евродеск“.

В своето встъпление г-жа Пиндин обърна внимание на предимствата на програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, като акцентира върху ролята на професионално ориентиране за успешна кариера.

Основен лектор в събитието бе г-н Андреан Лазаров от Националния експертен екип по ПОО, който реализира практическо обучение за ученици от 9 до 11 клас по отношение на „Ролята на професионалната автобиография и мотивационно писмо за успешна кариерна реализация – често срещани грешки и съвети за преодоляването им”. Особено внимание бе обърнато на ползите на платформата „Европас“, като учениците успяха да получат полезни съвети за ползите от употребата и.

Съществена практически-ориентирана част на събитието бяха ролевите игри за представяне по време на интервю за работа, в които ученици успяха реално да участват в пробно интервю, след което получиха ценни съвети за подобряване на представянето им пред работодатели.

Събитието завърши с дискусия относно предстоящите покани за кандидатстване през есента по програма „Еразъм+“, като участниците получиха насоки за създаване на качествени проектни предложения.

Следете страницата ни за повече информация относно предстоящи събития и във Вашия град скоро.

Екип Европас България