Обратно към ЦРЧР

„КАК ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПОМОГНА В ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛИ ДА СЪЗДАВАТ ИНОВАЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПОО В БЪЛГАРИЯ”

сеп. 4, 2023

Скъпи приятели, днес в град Бургас се проведе Национална конференция „Как програма Еразъм+ помогна в подобряване на уменията на учители да създават иновации в системата на ПОО в България”. Събитието беше организирано от Център за развитие на човешките ресурси,  Националният експертен екип по ПОО и дейност Европас България.

Бяха представени концепции за управление на професионалното знание, начини за прилагане на микротренинга в професионалното обучение, повишената мотивация и професионална компетентност на учителите след взаимодействието с реална бизнес среда,  изграждане на устойчиви партньорства с фирми, от които черпят опит ноу хау за нови методи на обучение и подобряване на съществуващите програми за ПОО.

Беше представена електронната платформата Европас, както и многобройните възможности, които предоставя на своите потребители. Представени бяха основни документи Европас, които могат да послужат за представяне на придобити знания, умения и компетенции в сферата на ПОО.

В събитието взеха участие професионални гимназии ЦПО, ЦИПО, Националната асоциация на ресурсните учители, национални експерти по ПОО и експерти от дейност Европас България.

Екип Европас!