Обратно към ЦРЧР

Ден на „Еразъм+“, гр. Бургас

Ден на Еразъм+ гр. Бургас
юни 30, 2023

На 29.06.2023 г. Регионално управление на образованието – Бургас организира „Ден на Еразъм+“, който се проведе в „Морско казино“, гр. Бургас. Над 130 представители на различни образователни институции взеха участие в събитието.

Основните теми, които бяха дискутирани на срещата бяха възможностите за кандидатстване по Програма „Еразъм+“, разработването на проекти в областта на образованието, в т.ч. и в професионалното образование и обучение.

В работната среща взеха участие учители, заместник-директори, директори на училища и детски градини, както и експерти от РУО-Бургас. Бяха представени добри практики от работа по проекти от бенефициери с опит в Програмата, както и предизвикателствата, пред които са изправени при работата си с проекти.

Лектори на събитието бяха г-жа Мария Иванова – Пиндин – главен експерт в отдел „Акредитация, селекция и договориране“ и г-жа Любомира Янева – главен експерт в отдел „Акредитация, селекция и договориране“ от Центъра за развитие на човешките ресурси, които споделиха своя опит, знания и експертиза за работата по проекти.

Като част от програмата на събитието бяха представени и съпътстващите дейности, които Центърът администрира- Европас и Еврогайдънс като бе обърнато специално внимание на признаването и валидирането на придобитите знания умения и компетенции, както и важността на ранното кариерно ориентиране. Експертите от Центъра направиха практическо обучение съвместно с г-жа Албена Колева от ПГМЕЕ и г-жа Маргарита Бакалова от Търговска гимназия град Бургас за разписване на проект по КД1 сектори Училищно образование и ПОО.