Обратно към ЦРЧР

Обучение на регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката и на ресурсни учители и обучители на деца със СОП по Програма „Еразъм+“ и по дейностите eTwinning, Europass и Euroguidance.

май 8, 2018

Уважеми приятели,

В периода 25-27 април се проведе Обучение на регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката и на ресурсни учители и обучители на деца със СОП по Програма „Еразъм+“ и по дейностите eTwinning, Europass и Euroguidance.

По време на събитието бяха дискутирани теми, свързани с Програма „Еразъм+“ и възможностите й за проектни дейности, насочени към ученици със СОП, също така беше представен добър опит от осъществени вече проекти на бенефициенти по Ключова дейност 1 и Ключова дейност 2 на Програмата.

В рамките на събитието, бяха осъществени няколко работни ателиета  обхващащи дейностите Europass, Euroguidance и eTwinning.

Темите на ателиетата, в които участниците активно работиха бяха свързани с: обучение за онлайн попълване на документи Европас; обучение за ранно кариерно ориентиране – възможности на Еврогайдънс и регистриране на проект и първи eTwinning стъпки.