Обратно към ЦРЧР

Какво е Европас?

Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа:
Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани:

Автобиографията помага да представите ефективно и разбираемо Вашите умения и квалификации; Можете да създадете Вашето CV онлайн, като използвате онлайн ръководството или изтеглите образеца за попълване, примерите и инструкциите.
Езиков Паспорт е инструмент за самооценка на езиковите умения и квалификации; Можете да създадете Вашия Езиков паспорт онлайн, като използвате онлайн ръководството или изтеглите образеца за попълване, примерите и инструкциите.

Три от документите се издават от организации в сферата на образованието и обучението:
Europass мобилност описва знанията и уменията, придобити в друга европейска страна.
Приложение към сертификат описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.
Приложение към диплома описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния документ за образователна степен, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.
Разпространението на Europass документите е безплатно.
Представител на инициативата в България е Центърът за развитие на човешките ресурси.
Ние може да Ви окажем съдействие по попълване на Вашите документи Europass. Ще се радваме да отговорим на Вашите запитвания на europass@hrdc.bg