„КАК ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПОМОГНА В ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛИ ДА СЪЗДАВАТ ИНОВАЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПОО В БЪЛГАРИЯ”