Национални дни на кариерата Job Tiger, НДК,18 и 19 май 2021 г., ет. 5