Обществена консултация: проект на модел за цифрови информационни данни