Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+” и отбелязване деня на доброволеца