Връзки

Официални страници:

http://ec.europa.eu
Официална интернет страница на Европейската комисия

http://www.mon.bg
Министерство на образованието, младежта и науката

http://cedefop.europa.eu
CEDEFOP е европейска агенция, която разпространява информация за развитието на професионалното образование и обучение в Европейския съюз. Администрира инициативата Europass на международно ниво

http://europass.cedefop.europa.eu
Официална интернет страница на инициативата Europass

http://europa.eu/languages/bg
Езиков портал Europa - предоставя информация относно езиците на Европейския съюз
 

Полезни страници:

1. Плотеус http://ec.europa.eu/ploteus/

Цели да помогне на студенти, търсещи работа, работници, родители, кариерни консултанти и обучители да откриват информация относно обучението в Европа.

Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Еврогайдънс – България към Център за развитие на човешките ресурси, http://euroguidance.hrdc.bg/bg

2. Eurodesk http://eurodesk.eu/edesk/

Целта на Евродеск е напълно безплатно да разпространява европейска информация и консултации до широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации. Евродеск предоставя информация за програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, свободно време, права, програми и политика. Базата данни съдържа и широк кръг информация на европейско ниво, която касае младите хора. Основната цел на Евродеск е да подобри обществения достъп до младежка информация.

Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Eurodesk – България към Център за развитие на човешките ресурси, http://www.eurodesk.bg/

3. Европейски младежки портал http://europa.eu/youth/bg

Европейският младежки портал предлага европейска и национална информация и възможности от интерес за младите хора, които живеят, учат и работят в Европа. Той осигурява информация по осем основни теми, обхваща 33 страни и се предлага на 27 езика.

Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Eurodesk– България към Център за развитие на човешките ресурси, http://www.eurodesk.bg/

4. Study in Europe http://www.studyportals.eu/

Официална страница на Европейския съюз с информация за висшето образование в Европа, както  и условията на живот.

5. EURES http://ec.europa.eu/eures/

Европейска служба по заетостта цели да подпомогне свободното движение на работещите в Европа. EURES информира, съветва и предоставя помощ на потенциални мобилни работници относно възможностите за работа и условията на живот и труд в Европа.

Лесният начин да намерите информация за работни места и възможности за обучение в цяла Европа - вакантни работни места в 31 европейски страни, автобиографии предоставени от страна на заинтересовани кандидати, какво трябва да знаете за условията на живот и работа в чужбина и още повече събрано за вас от мрежата на EURES.

Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Потърси дали в твоя град има ЕУРЕС съветник – В България те са 17 и може да ги намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=bg

6. Европа Директно http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm

Премествам се в друга страна от Европейския съюз – как да получа разрешително за пребиваване? Какви са правилата за таксите за роуминг? Полетът ми е анулиран – какви са правата ми? За какви безвъзмездни средства от ЕС може да кандидатства моята организация? За отговор на всички тези и много други въпроси свържете се с централната информационна служба Europe Direct.

Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Потърси Европа директно център в своя град –http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/bulgaria/index_bg.htm

7. Какво е да си студент в чужбина?

Рубрикана в. Дневник: http://www.dnevnik.bg/temi/kakvo_e_da_si_student_v_chujbina/

8. Кой може да финансира моята мобилност?
- Програма "Еразъм+" – обучение и практика за студенти. Потърсете повече информация във Вашия университет.
-  Програма "Еразмус Мундус" – магистърски и докторски програми.

МНОГО ИНТЕРЕСНИ ЛИНКОВЕ:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/international/scholarships_en.htm - Европейски стипендии и грантове
http://www.scholarshipportal.eu/#basic – Търсачка за стипендии